Matematika boje,prostorni odnosi,prva desetica  brojanje, spajanje sa simbolom


\153_2015-03-02

br-do-10

broj-11

broj-12 broj-13

broj-14

broj-15

broj-16

brojevi-do-10-a

brojevi-do-10-a2

dopuni-do-5

mat+rl+brojevi+d+1+do+10

mat+rl+brojim+od+1+do+10+(2)

mat+rl+oduyimam+od+1+do+10

mat+rl+oduzimanje 2

mat+rl+oduzimanje

mat+rl+razvrstaj+oblike

mat+rl+sabiram+od+1+do+10

mat+rl+sta+je+vece

mat+rl+susedni+brojevi

mat+rl+vreme

matematika brojim do 10

matematika oblici

oduzimanje_do_10_pingvin

oduzimanje-do-10-sa-ilustacijama

sabiranje-i-oduzimanje-10

sabiranje-i-oduzimanje-do-5indiv

pismeno oduzimanje oblika 1000-723

pismeno oduzimanje sa pozajmljivanjem

pismeno sabiranje bez prelaza preko desetice

pismeno sabiranje i oduzimanje sa pozajmljivanjem

pismeno sabiranje oblika 372+283

pitagorina tablica mnozenja

priprema za IV pismeni zadatak

pripremaza II pismeni zadatak 2

ravne i krive povrsi

sabiranje brojeva sa prelazom preko desetice

sabiranje i oduzimanje stotina 1

sabiranje i oduzimanje stotina

sabiranje i oduzimanje troc.brojeva 1

sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva 1

sabiranje trocifrenih brojeva sa potpisivanjem

stotine prve hiljade 2

stotine prve hiljade

zabavna matematika,sabiranje

brojni niz do 5

citanje i pisanje brojeva do 100

citanje i pisanje stotina 1

citanje i pisanje stotina 2

citanje,pisanje sabiranje i oduzimanje tro.br

deljenje i mnozenje do 100

jedinice za merenje mase

kombinovani zadaci

kruznica i krug

mere za tecnost

-merenje i mere

obnavljanje predjenog gradiva

odnos pravih u ravni